ทีม Kalswinson ในโครงการ Delta Angel Fund 2020

เริ่มแล้วกับการเรียนรู้ครั้งใหม่ในโครงการ Delta Angel Fund ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ Delta และ Rise Accel เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบ Start up และ SME และทุนสนับสนุนโครงการเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจรวมมูลค่ากว่า 4,000,000 บาท สำหรับในปีนี้ทีม Kalswinson จากบริษัท แอคทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด ก็ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเป็น 1 ใน 30 ทีม จากทั้งหมด 150 ทีม


แต่เนื่องจากภาวะโควิด 19 ทำให้การฝึกอบรมต้องเป็นในรูปแบบ teleconference ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีเจ้าหน้าที่และวิทยากรที่ทาง Rise Accel จัดเตรียมเนื้อหามาสอนจัดเต็ม 6 วัน แต่คลาสที่น่าสนใจที่สุดสำหรับทีมคงหนีไม่พ้น Venture Capital & Fundraising Strategy ที่ได้คุณณัฐภัทร ธเนศวรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการระดมทุนให้กับ Start-up มาเป็นวิทยากร ซึ่งคุณณัฐภัทรก็ได้ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ประกอบจำเป็นต้องทราบก่อนที่จะเข้าพบกับนักลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินทุนให้ได้มากที่สุดสุดท้ายนี้ทางบริษัทของเราต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากกรมอุตสาหกรรม วิทยากรรวมถึงเจ้าหน้าที่จาก Rise Accel ที่ได้จัดโครงการดีๆ แบบนี้ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีองค์ความรู้ไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง ทางทีมหวังว่าโครงการดีๆ แบบนี้จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี

0 comments

©2020 Active Intelligence Co., Ltd.