ทำความรู้จัก IoT เทคโนโลยีที่รวบรวมทุกอย่างมาไว้บนหน้าจอ

เมื่อโลกเปลี่ยน คนเราก็ต้องเปลี่ยน ดังนั้น การเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญเสมอ วันนี้ทางทีมงานก็ขอนำทุกท่าน มาทำความรู้จักเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) หรือ "อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง" นั้นก็คือ การที่อุปกรณ์ต่างๆ ที่เราเรียกว่า Things ถูกนำมาเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการอุปกรณ์เหล่านั้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยการสั่งการเปิดไฟฟ้าภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมผ่านทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

ซึ่งสถาปัตยกรรมของระบบ IoT โดยทั่วไปมักแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน [1] คือ


  • ส่วนการรับรู้ (Perception Layer) เป็นส่วนของอุปกรณ์และเซ็นเซอร์การรับรู้ต่างๆ ที่ระบบต้องการควบคุมและรับข้อมูลที่แต่ละเซ็นเซอร์สามารถวัดค่าได้ จากนั้นจึงทำการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิตัลเพื่อส่งผ่านส่วนโครงข่ายไปยังส่วนการประยุกต์ใช้งานต่อไป

  • ส่วนโครงข่าย (Network Layer) เป็นส่วนที่อุปกรณ์การรับรู้ถูกเชื่อมต่อเข้าเพื่อส่งถ่ายข้อมูลผ่านโปรโตคอลการสื่อสารต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วส่วนโครงข่ายในระบบ IoT ก็คือโครงข่ายการสื่อสารอินเตอร์เน็ต

  • ส่วนการประยุกต์ใช้งาน (Application Layer) คือ ส่วนที่รับข้อมูลผ่านโครงข่ายการติดต่อสื่อสารเพื่อนำมาวิเคราะห์ประมวลผลแล้วจัดแสดงผ่านอุปกรณ์แสดงผลต่างๆ อาทิ จอแสดงผล, มือถือ, หรือแทปเล็ต เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถรับคำสั่งจากผู้ใช้งานเพื่อควบคุมอุปกรณ์ในการส่วนการรับรู้


ทั้งนี้ เทคโนโลยี IoT มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า M2M หรือย่อมาจาก Machine to Machine ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครื่องมือต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เทคโนโลยี IoT มีความจำเป็นต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์ประเภท RFID และ Sensors ซึ่งเปรียบเสมือนการเติมสมองให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ขาดไม่คือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อให้อุปกรณ์สามารถรับส่งข้อมูลถึงกันได้ เทคโนโลยี IoT มีประโยชน์ในหลายด้าน แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยง เพราะหากระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ดีพอ ก็อาจทำให้มีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาขโมยข้อมูลหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของเราได้ ดังนั้นการพัฒนา IoT จึงจำเป็นต้องพัฒนามาตรการ และระบบรักษาความปลอดภัยไอทีควบคู่กันไปด้วย

[1] J. Krishnan and S. K. Vasudevan, "An Extensive Survey on IoT Smart Gateways, Software Architecture, Related Protocols and Challenges," 2019 International Conference on Vision Towards Emerging Trends in Communication and Networking (ViTECoN), Vellore, India, 2019, pp. 1-6.

0 comments

©2020 Active Intelligence Co., Ltd.