เชื่อมโยงการควบคุมธุรกิจมาไว้ในมือคุณ

ให้การดำเนินงานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ด้วยระบบ IoT จาก Kalswinson

ระบบการจัดการหลากหลายรูปแบบ

เพื่อลดต้นทุนให้กับธุรกิจของคุณ

การลดต้นทุนถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจ ทุกองค์กรทราบดีว่าการดำเนินธุรกิจนั้นมีส่วนใดที่ยังคงใช้ต้นทุนสูง และมีแนวโน้มที่จะสามารถลดลงได้ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

 

แพลตฟอร์ม Elpida ถูกพัฒนาโดย บริษัท แอคทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด เป็นโซลูชั่นที่จะเชื่อมโยงการควบคุมธุรกิจมาไว้บนหน้าจอ เพื่อให้การควบคุมการดำเนินงานรวมถึงต้นทุนและเวลา เป็นเรื่องที่ง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัส

เรียนรู้การใช้งานในระยะสั้น

แพลตฟอร์มถูกพัฒนาเฉพาะฟังก์ชั่นหลัก

ส่งผลให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบที่ซับซ้อนและยุ่งยากอีกต่อไป

ง่ายต่อการใช้งาน

ระบบถูกออกแบบผ่านกระบวนการทั้ง UX และ UI ที่ถึงแม้ว่าผู้ใช้งานจะไม่มีทักษะวิศวกรรมก็สามารถใช้งานระบบได้

จัดการโครงข่ายขนาดใหญ่

ไม่ว่าโครงข่ายระบบ IoT ที่ถูกออกแบบ จะมีกี่ node ก็ตาม ระบบของเราก็สามารถรองรับและทำงานสอดคล้องกันได้

 

ระบบที่เปิดทดลองใช้ในปัจจุบัน

ระบบควบคุมการเข้าออก
Access Control System

ระบบตรวจตราด้วยภาพเคลื่อนไหว
Video Surveillance System

ระบบตรวจตราสถานีฐานเสาสัญญาณ
Cell Site Monitoring System

ระบบโครงข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สาย
Wireless Sensor Network

 

This is Kalswinson

 

ให้พวกเราช่วยพัฒนาระบบ IoT

เพื่อแก้ปัญหาที่องค์กรคุณพบ

บรีฟ
ขอบเขตงาน

ประเมิน

เทคโนโลยี

ทดลอง

ผลิตภัฑณ์

พัฒนาขึ้น 

Elpida Platform

2 ชั่วโมง

2-3 วัน

8-12 สัปดาห์

3-6 เดือน

ขั้นตอนต่อไป

นัดพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

สามารถนัดพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น Software

หรือ Hardware ได้ตลอด 24/7

ขอทดลองใช้แพลตฟอร์ม

ทดลองใช้งานแพลตฟอร์ม Elpida IoT
และเรียนรู้การใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ใช่
สำหรับองค์กรของคุณ

ขอรายการสินค้าอุปกรณ์ IoT

นอกจากแพลตฟอร์ม IoT แล้ว เรายังมีอุปกรณ์ IoT หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าเป็น Gateway, Sensor, Things ฯลฯ 

 

©2020 Active Intelligence Co., Ltd.